GROPRINOSIN 500MG * 20 tabletek

  • Dodaj recenzję:
  • A2374
  • Producent: GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  • Dostępność: Oczekujemy na dostawę Oczekujemy na dostawę
  • szt.
  • 16,95 zł
  • Niedostępny
Nazwa: Groprinosin
Postać: tabl.
Dawka: 0,5 g
Opakowanie: 20 tabl.
Skład: Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinumpranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.
Wskazania: Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami: Herpes simplex typu I lub typu II (opryszczkazwykła) oraz Herpes varicella-zoster (ospa wietrzna, półpasiec).Inne zakażenia o etiologii wirusowej (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu).Wspomagaj ąco u osób o obniżonej odporności.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
Dawkowanie: Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.Aby ułatwić przyjęcie leku, tabletki mogą być rozkruszone i rozpuszczone w niewielkiej ilości płynu. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku50 mg/kg masy ciała/dobę, tj. 6 do 8 tabletek (zwykle 1 g, tj. 2 tabletki, podawane 3 do 4 razy na dobę). Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę.Dzieci w wieku powyżej 1 roku50 mg/kg masy ciała/dobę, podawane w kilku dawkach podzielonych. Uwaga dotycząca wszystkich grup wiekowychW ciężkich zakażeniach (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu w ostrej fazie choroby) dawka może być zwiększona do 100 mg/kg masy ciała/dobę w dawkach podzielonych podawanych co 4 godziny.
Przedawkowanie: Nie zanotowano przypadków przedawkowania produktu leczniczego Groprinosin. Z punktu widzenia badań nad toksycznością u zwierząt, jest mało prawdopodobne wystąpienie innych działań niepożądanych, niż wyraźne podwyższenie stężenia kwasu moczowego. Leczenie przedawkowania powinno być objawowe i wspomagające.
Ciąża: Wpływ inozyny na rozwój płodu nie był badany u ludzi. Nie wiadomo również, czy inozyna przenika do mleka matki. W związku z powyższym produktu leczniczego Groprinosin nie należy podawać kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.