PANADOL FEMINA 10 tabletek powlekanych

  • Dodaj recenzję:
  • A3412
  • Producent: GLAXO SMITH KLINE
  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • 11,30 zł

Nazwa: Panadol Femina

Postać: tabletki powlekane

Dawka: 0,5g+0,01g

Opakowanie: 10 szt. (blister)

Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum) i 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol.

Wskazania:
Panadol Femina stosuje się w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową, wątrobową i zespołem drażliwego jelita.

Przeciwwskazania: Tabletki Panadol Femina są przeciwwskazane u osób z nadwrażliwością na atropinę, paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazaniem do ich stosowania jest ciężka niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek, choroba alkoholowa, niedokrwistość oraz wrodzony brak dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (fawizm), miastenia, oraz stany, w których wszelkie działanie antycholinergiczne mogłoby być szczególnie niebezpieczne (jaskra, przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu, przewężenia w przewodzie pokarmowym, tachykardia).

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek (co odpowiada 500 - 1000 mg paracetamolu i 10 - 20 mg butylobromku hioscyny), jeżeli jest to wskazane, maksymalnie 3 razy na dobę, co 8 godzin. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (co odpowiada 3000 mg paracetamolu i 60 mg butylobromku hioscyny). Dzieci i młodzież: Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4000 mg; podczas leczenia długotrwałego 2600 mg. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. 

Ciąża:
Ciąża Panadol Femina tabletki może być stosowany przez kobiety ciężarne jedynie wtedy, gdy korzyści ze stosowania produktu leczniczego przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Karmienie piersią - nie przeprowadzono badań nad przechodzeniem hioscyny do mleka, dlatego produkt leczniczy Panadol Femina nie powinien być stosowany u kobiet karmiących.