PEDICETAMOL roztwór doustny 0,1g/ml 30ml

  • Dodaj recenzję:
  • A4882
  • Producent: SEQUOIA SP. Z O.O.
  • Dostępność: Oczekujemy na dostawę Oczekujemy na dostawę
  • szt.
  • 12,90 zł
  • Niedostępny
Skład:
Każdy ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.
Składniki pomocnicze: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (E 122) i woda oczyszczona.
Lek może wywoływać reakcje alergiczne, ponieważ zawiera azorubinę (E 122).  Ten produkt leczniczy zawiera niewielką ilość etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg na dawkę (0,0012 ml alkoholu w 1 ml leku Pedicetamol).

Działanie
i wskazania:
Lek należy do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.
Lek jest stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Przeciwwskazania:
– uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu,
– zaburzenia czynności wątroby,
– ciężka niedokrwistość hemolityczna.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pedicetamol
– należy skonsultować się z lekarzem przed podaniem tego leku dzieciom do lat 3.,
– jeśli u pacjentów występują zaburzenia czynności nerek, serca lub płuc oraz u pacjentów z niedokrwistością, lub gdy aktywność enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej we krwi jest mała, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku,
– jeśli występuje wysoka gorączka (39°C) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Pedicetamol,
– gdy ból lub gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni u dzieci, objawy nasilą się lub pojawią się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Interakcje:
– antybiotyki (chloramfenikol)
– doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna)
– doustne środki antykoncepcyjne i estrogeny
– leki przeciwpadaczkowe (lamotrygina, fenytoina lub inne hydantoiny, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon, karbamazepina)
– leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicyna)
– barbiturany (stosowane jako środki nasenne, uspokajające i przeciwdrgawkowe)
– węgiel aktywowany, stosowany w leczeniu biegunki i wzdęć
– cholestyramina (stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)
– leki stosowane w leczeniu skazy moczanowej (probenecyd i sulfinpirazon)
– leków stosowanych w celu przyniesienia ulgi w spazmach i kurczach żołądka, jelita i pęcherza (leki przeciwcholinergiczne)
– metoklopramid i domperydon (stosowane w zapobieganiu nudnościom i wymiotom)
– propranolol stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) i zaburzeń rytmu serca (arytmii serca)
– zydowudyna (stosowana w leczeniu osób zakażonych ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności, który powoduje AIDS)

Wpływ na badania laboratoryjne:
W przypadku planowanych badań laboratoryjnych (takich jak: badanie krwi, moczu, skórne testy alergiczne itp.), należy poinformować lekarza o stosowaniu niniejszego leku, ponieważ może on mieć wpływ na wyniki tych badań.
 
Dawkowanie:
Należy postępować zgodnie z instrukcją, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Lek Pedicetamol jest podawany doustnie. Pedicetamol może być rozcieńczany wodą, mlekiem lub sokami owocowymi.
Pedicetamol przeznaczony jest do stosowania u dzieci o masie ciała do 32 kg (w przybliżeniu w wieku od 0 miesięcy do 10 lat).
Konieczne jest stosowanie się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i określenie odpowiedniej dawki roztworu doustnego w mililitrach.
Przybliżone przedziały wiekowe określone w odniesieniu do masy ciała zostały podane tylko jako dodatkowa informacja dla pacjenta.

Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc. na dobę i jest podawana w 4 do 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny.
U dzieci w wieku poniżej 3 lat zaleca się podawanie roztworu doustnego w postaci kropli (4 mg/kroplę), za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml.

Aby bezpośrednio wyznaczyć dawkę, należy pomnożyć masę ciała dziecka w kilogramach przez 0,15. Wynik jest liczbą ml leku Pedicetamol, którą należy podać.
U dzieci, dawka ta powinna być podawana co 6 godzin, również w nocy.

Jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku należy podawać dawkę 10 mg/kg mc.

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

Podawanie leku zależy od występowania bólu i objawów gorączki. Jeśli objawy ustąpią, należy przerwać podawanie leku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Pedicetamol
W przypadku zażycia (podania dziecku) większej niż zalecana dawki paracetamolu, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Pomocne jest zabranie ze sobą opakowania oraz ulotki i przekazanie ich specjaliście.
W przypadku przedawkowania, należy zgłosić się najszybciej jak to tylko możliwe do ośrodka zdrowia, nawet jeżeli nie pojawiły się objawy, ponieważ również przy ciężkim zatruciu może upłynąć do 3 dni, zanim pojawią się objawy przedawkowania.  Za przedawkowanie paracetamolu uważa się sytuację, w której osoba dorosła zażyła w sumie więcej niż 6 g, a dziecko więcej niż 100 mg na kilogram masy ciała. Leczenie przedawkowania jest bardziej skuteczne, jeżeli zostanie podjęte w ciągu 4 godzin od
zażycia leku.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Pedicetamol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Reakcje niepożądane przy stosowaniu paracetamolu są generalnie rzadkie (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) lub bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).
Rzadko występujące działania niepożądane to ogólne złe samopoczucie, niedociśnienie i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
Bardzo rzadko, podczas stosowania dużych dawek leku lub podczas długotrwałego leczenia, może dojść do uszkodzenia wątroby. Również bardzo rzadko może pojawić się hipoglikemia, mętny mocz, działania niepożądane ze strony nerek, wysypka skórna, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny oraz zmiany liczby krwinek, takie jak neutropenia i leukopenia.

Po otwarciu, zawartosć butelki powinna zostać zużyta maksymalnie w ciągu 6 miesięcy.