PULNEO 25mg/ml krople, 15ml

  • Dodaj recenzję:
  • A3376
  • Producent: AFLOFARM
  • Dostępność: Oczekujemy na dostawę Oczekujemy na dostawę
  • szt.
  • 10,99 zł
  • Niedostępny
Nazwa: Pulneo
Postać: krop.doustne, roztwór
Dawka: 0,025 g/ml
Opakowanie: 15 ml (butelka)
Skład: 1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 25 mg fenspirydu chlorowodorku (Fenspiridi hydrochloridum). Jedna kropla roztworu zawiera 1 mg fenspirydu chlorowodorku. Substancje pomocnicze: 1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 786 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba.
: Nadwrażliwość na fenspiryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Działania niepożądane: Podczas stosowania fenspirydu zaobserwowano następujące działania niepożądane: Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje alergiczne, takie jak: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk Quinckego, rumień przechodzący w trwałe przebarwienie. Zaburzenia układu nerwowego: senność. Zaburzenia serca: rzadko przyspieszenie czynności serca ustępujące po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego. Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu.
Interakcje: Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami. Jednak ze względu na przeciwhistaminowe działanie fenspirydu można spodziewać się interakcji z: barbituranami, innymi lekami przeciwhistaminowymi, lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami MAO, alkoholem.
Dawkowanie: Produkt do stosowania doustnego. Produkt leczniczy zaleca się stosować na początku posiłków. Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg/kg mc./dobę, czyli: - dzieci o masie ciała poniżej 10 kg: 10 do 20 kropli 2 razy na dobę, - dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 20 do 40 kropli 3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dorośli: 30 do 60 kropli 3 razy na dobę.
Środki ostrożności: Leczenie fenspirydem nie zastępuje leczenia antybiotykami. Produkt leczniczy Pulneo zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. 1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 786 mg sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Prowadzenie pojazdów: Produkt leczniczy Pulneo może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, tachykardia. Należy wykonać płukanie żołądka oraz monitorować czynność serca.
Ciąża: Ciążą Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania fenspirydu u kobiet w okresie ciąży. Podczas badań na zwierzętach zaobserwowano u dwóch gatunków (szczur i królik) kilka przypadków rozszczepu podniebienia u płodów. Badania kliniczne nie dostarczyły wiarygodnych danych dotyczących zniekształceń u płodu lub toksyczności dla płodu jako ewentualnego skutku podania fenspirydu podczas ciąży. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu Pulneo w okresie ciąży. Karmienie piersią Brak wystarczających danych dotyczących przenikania fenspirydu/metabolitów do mleka ludzkiego. Fenspirydu nie należy stosować podczas karmienia piersią