RUSKOREX Czopki Doodbytnicze (25mg+25mg)/2g 10 sztuk

  • Dodaj recenzję:
  • A1931
  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • 29,90 zł

Nazwa: Ruskorex
Postać: czop.doodbyt.
Dawka: (0,025g+0,025g)/2g
Opakowanie: 10 czop.
Skład: Jeden czopek zawiera: 0,025 g ruskogenin(Ruscogenin) i 0,025 g tetrakainy chlorowodorku (Tetracainum hydrochloridum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Produkt leczniczy jest wskazany dostosowania u osób dorosłych. Objawy bólu i świądu w okolicy odbytu, stany zapalne błony śluzowej odbytnicy, zapalenie zakrzepowe guzków krwawniczych, łagodzenie świądu odbytu występującego z innych przyczyn. Leczenie uzupełniające po zabiegach chirurgicznych przetok okołoodbytniczych i guzków krwawniczych.
: Nadwrażliwość na ruskogeniny, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Działania niepożądane: Niekiedy może wystąpić nasilenie pieczenia w okolicy odbytu na początku stosowania leku. Ponadto mogą wystąpić luźne stolce.
Interakcje: Może wystąpić nasilenie działania leków antyarytmicznych oraz zmniejszenie działania sulfonamidów. Leki blokujące kanały wapniowe mogą zmniejszać działanie ruskogenin.
Dawkowanie: Doodbytniczo: 1 czopek 1 do 2 razy na dobę. Czopki stosować po wypróżnieniu. Jednorazowa terapia nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie. Stosowanie u osób w podeszłym wieku: Osoby w podeszłym wieku mogą wykazywać zwiększoną wrażliwość na działanie produktu.
Środki ostrożności: Jeżeli po zastosowaniu produktu leczniczego nastąpi nasilenie świądu lub bólu należy odstawić lek. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami serca i z niedociśnieniem tętniczym.
Prowadzenie pojazdów: RUSKOREXnie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie: Nieznane są objawy przedawkowania i zatrucia produktem leczniczym.
Ciąża: Ciąża Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży. Ekstrakty z ruszczyka kolczastego mogą zwiększać skurcze macicy. Laktacja Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie karmienia piersią.